• Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Comunicate CMC & Comunicate de presă

  Înăsprirea sancțiunilor din Codul Contravențional pentru construcțiile ilegale

  February 21,2022

  Astăzi, deputații PAS, Vasile Grădinaru, Alexandr Trubca, Virgiliu Pâslariuc și consilierii municipali PAS, Roman Cojuhari și Zinaida Popa au susținut un briefing de presă în care au anunțat despre un proiect de lege important pentru domeniul construcțiilor.

  Proiectul de lege presupune pe deoparte o înăsprire a sancțiunilor pentru contravențiile în domeniul construcțiilor și monumentelor istorice, precum și o dezvoltare a tipului sancțiunilor aplicate persoanelor cu răspundere administrativă și juridică prin includerea sancțiunii complementare de interdicție a ocupării funcțiilor de răspundere de până la un an de zile.

  În mod specific, proiectul de lege prevede intervenții în 3 domenii distincte și anume: 

  Modificarea art. 177 – Construcțiile ilegale

  Acest articol este unul din cele mai des încălcate de către constructori și oficialii din primării. Prin exemplu, doar pe parcursul anului 2021, doar Agenția de Supraveghere Tehnică a constatat 544 de contravenții, care reprezintă diverse încălcări în domeniul construcțiilor.

  La momentul de față prevederile curente nu sunt în măsură să preîntâmpine acțiunile ilicite în domeniul construcțiilor. Drept dovadă este și haosul construcțiilor pe care îl avem spre exemplu în Chișinău.

  În aceste condiții, venim cu o majorare semnificativă a sancțiunilor pentru încălcarea legislaţiei şi documentelor normative în construcții. Astfel, pentru contravențiile legate de construcția, reconstrucția, modificarea documentației de proiect sau elaborarea acesteia nu în conformitate cu cadrul normativ în vigoare sau certificatul de urbanism propunem majorarea amenzii de la maxim 9800 de lei cât este acum pentru persoanele juridice la 75 de mii lei.

  Având în vedere practica vicioasă din ultimii ani când proiectanții, diriginții de șantiere, administratorii companiilor admiteau abateri grave a documentației de proiect și a lucrărilor propriu-zise de la normele legale dar și de la documentația de urbanism am decis să venim și cu o sancțiune complementară pentru persoanele cu răspundere care va însemna interdicția ocupării anumitor funcții pe un termen de până la un an de zile. 

  Modificarea art. 74 – Monumente istorice.

  Modificările propuse la Codul Contravențional în ceea ce privește acțiunile ilicite în raport cu monumentele istorice și de for public este o continuare logică a modificărilor votate recent în raport cu legea 1530 cu privire la ocrotirea monumentelor istorice.

  Am decis să venim cu propunerea înăspririi sancțiunilor pentru intervențiile care țin de monumentele istorice și cele de for public. Astfel, spre exemplu în cazul încălcării regimului de protecție şi de folosire a bunurilor de patrimoniu cultural și a monumentelor de for public sancțiunea va crește de la o amendă de maximum 7.500 de lei pentru persoane juridice la cel puțin 50 mii lei.

  De asemenea am prevăzut majorarea amenzilor pentru demontarea, strămutarea sau modificarea monumentelor istorice, intervențiile prin construcție neautorizată, încălcarea autorizației de construcție, pe terenul monumentului istoric sau eliberarea de către emitent a autorizației de construire în lipsa certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru terenurile cu patrimoniu arheologic sau în lipsa avizului Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice. În cazul tuturor acestor tipuri de infracțiuni sancțiunea va crește de cel puțin 7-8 ori și va atinge valoare de 50-75 mii lei.

  Pornind de la experiența statelor cu o practică mai eficientă de protejare a monumentelor istorice am decis interzicerea aplicării aparatelor de climatizare pe fațadele principale ale clădirilor care reprezintă monumente istorice. Această practică vicioasă, dincolo că pot aduce prejudicii monumentelor istorice, mai și afectează aspectul exterior al acestora.

  Intervențiile propuse au un caracter complex și vin să sancționeze mai dur pe cei care nu doresc să respecte legea și din contra vin în ajutorul cetățenilor, în ajutorul agenților economici de bună credință și cel mai important în ajutorul societății care merită să trăiască într-o localitate confortabilă.

  Articole similare
  Comunicate CMC
  Siguranța pietonilor trebuie să fie o prioritate pentru Primăria Chișinău
  Vezi mai mult
  Comunicate CMC
  Ion Ceban a dus la faliment Apă-Canal și amenință că va deconecta apa
  Vezi mai mult
  Comunicate CMC
  Primăria Chișinău a falsificat acte pentru a permite construcții multietajate în centrul istoric
  Vezi mai mult
  Aderă la partidul cu cea mai mare încredere în rândul cetățenilor.