• Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Comunicate CMC

  Standardele de Calitate în Transportul Public din Municipiul Chișinău

  February 26,2021

  Fracțiunea PAS din CMC a inițiat procesul de elaborare a Standardelor de Calitate în Transportul Public Municipal. Începând de luni, 1 martie, pe pagina web a primăriei Chișinău vor fi publicate Standardele de Calitate și argumentarea tehnică care a stat la baza formulării acestora.  

  PAS invită toate părțile cointeresate să facă cunoștință cu Documentul, inclusiv Asociațiile de Transportatori, Societatea Civilă, Experții în domeniul transporturilor. La finalizarea perioadei de consultări publice va fi organizat un eveniment în care Documentul va fi discutat cu toate părțile cointeresate, astfel încât în CMC să ajungă un document agreat de toți, care să conducă la crearea unor reguli foarte clare în ceea ce privește transportul public din mun. Chișinău. 

  Standardele de Calitate în Transportul public din municipiul Chișinău au fost elaborate în baza a 3 piloni fundamentali:

  1) Comoditate;

  2) Calitate;

  3) Respectarea normelor ecologice.

  Standardele urmează să între în vigoare la 1 septembrie 2021 și vor avea caracter obligatoriu pentru toți prestatorii de servicii de transport public în raza municipiului Chișinău. O parte din indicatori, vor fi actualizați anual, până la atingerea valorilor planificate. 

  Indicatorii de comoditate: 

  Valoarea maximă de călători în transportul public municipal per loc disponibil: 2200 

  Indicatorul va fi implementat gradual după cum urmează: 

  Actualmente, una din cele mai mari probleme în ceea ce privește transportul public, reprezintă supraaglomerarea. Astfel, la momentul de față pe un loc în transportul public municipal pretind 3902 călători anual. Prin comparație în Marsilia acest indicator este de 1497, în Praga – 2074, iar în Vilnius – 2563. Fracțiunea PAS își propune ca standardele să între în vigoare la 1 septembrie 2021 și să fie actualizate anual până la atingerea valorii de referință. Respectiv începând cu această dată, densitatea maximă admisă va fi  de 3000 de călători pe loc, în 2022 această cifră trebuie să scadă la 2700, în 2023 va scădea la 2500, iar începând cu 2024 va fi atins indicatorul propus de – 2200 de călători pe an per loc. 

  Pentru realizarea acestui indicator, Municipalitatea, Direcția Transport, Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze, va asigura creșterea numărului de unități de transport, inclusiv a celor cu o capacitatea sporită precum cel articulate. Sporirea numărului unităților de transport va fi asigurată de achiziția de noi unități, precum și de achiziția de servicii de transport de la transportatorii privați, cu respectarea standardelor de calitate propuse. 

  Frecvența de circulație – 30 de minute. 

  Indicatorul va fi implementat gradual după cum urmează: 

  Actual – 2 h 45 minute

  1 septembrie 2021 – 2 h 45 min

  1 septembrie 2022 – 30 min

  Actualmente în municipiul Chișinău există rute care au o periodicitate de 2 ore și 45 de minute. O astfel de abordare, indiferent de numărul de călători, este inacceptabilă, motiv pentru care PAS își propune să diminueze intervalul maxim posibil între curse la 30 de minute. 

  Întârzierea maximă admisibilă – 5 minute

  Indicatorul va fi implementat gradual după cum urmează: 

  Gabaritele minime ale unităților de transport:

  Una din cele mai mari probleme care afectează grav comoditatea călătorilor sunt rutierele, care reprezintă unități de transport incomode din cauza dimensiunilor prea mici. Pentru a elimina acest tip de transport de pe străzile municipiului, va fi  introdus un standard clar privind dimensiunile minime ale unităților care pot circula pe rutele municipale. Lungimea unității de transport nu va putae fi mai mică de 7,5 metri, lățimea de 2,20 metri și înălțimea de 3 metri. Acest standard va duce la excluderea maxi-taxi-urilor de pe străzile municipiului. Transportatorii privați dacă vor dori să lucreze în mun. Chișinău vor trebui să respecte aceste standarde

  Asigurarea condițiilor de curățenie

  Spălarea exterioară a unităților – minim odată la 3 zile

  Spălarea interioară – zilnic

  Dezinfectarea – săptămânal. 

  Alt element important este curățenia. De foarte multe ori unitățile de transport nu respectă nici cele mai elementare condiții de curățenie. Prin introducerea acestor standarde, urmează să fie asigurată spălarea exterioară a unităților cel puțin odată la 3 zile, odată pe zi curățare interioară și cel puțin odată pe săptămână trebuie să aibă loc dezinfectarea unității de transport

  Indicatori de Calitate și Emisii

  Vârsta maximă a unităților de transport:

  Troleibuze:  20 de ani

  Autobuze: 15 ani

  Numărul maxim de unități care nu respectă acest standard, care poate fi acceptat pe străzile Chișinăului va fi: 

  Troleibuze:

  Autobuze:

  Nivelul de emisii ale motoarelor unităților de transport

  EUROx = EUROn-2, unde:

  x= valoarea standardului EURO admis în municipiul Chișinău

  n = valoarea maximă aprobată a Standardului Euro, actualmente Euro 6. 

  La moment în Republica Moldova nu există limitări de standarde minime de emisii ale unităților de transport care circule pe rutele municipale. Prin introducerea indicatorilor dați va fi asigurată introducerea unui sistem clar de respectarea a standardelor de emisii, care va fi legat de cadrul de standardizare a emisiilor la nivel European. 

  Articole similare
  Comunicate CMC & Comunicate de presă
  Primarul Ion Ceban le-a întors spatele asistenților personali și manipulează
  Vezi mai mult
  Comunicate CMC & Comunicate de presă
  Votul electronic va putea fi implementat în Consiliul Municipal Chișinău
  Vezi mai mult
  Comunicate CMC & Comunicate de presă
  Denunț la Procuratura Generală pe factorii de decizie a Primăriei Chișinău cu privire la nerespectarea legii finanțelor publice
  Vezi mai mult
  Aderă la partidul cu cea mai mare încredere în rândul cetățenilor.