• Partidul Acțiune și Solidaritate

 • Acțiuni

  Fracțiunea PAS sesizează Curtea Constituțională: Modificările promovate de majoritatea ȘOR-PSRM pun în pericol sănătatea populației și subminează sistemul farmaceutic

  January 22,2021

  Fracțiunea PAS a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită controlul constituționalității în raport cu modificările la Legea cu privire la medicamente, promovate de majoritatea ȘOR-PSRM. Vicepreședintele PAS, deputatul Dan Perciun atenționează cu privire la riscurile majore asupra sănătății populației și asupra integrității sistemului farmaceutic, precum și la consecințele directe care duc la scumpirea medicamentelor și dispariția medicamentelor compensate din farmacii.

  „Am contestat liberalizarea prețului la medicamentele eliberate fără prescripție medicală și reducerea dramatică a adaosului comercial la medicamentele compensate. Liberalizarea prețului va duce la scumpirea medicamentelor, iar reducerea drastică a adaosului comercial la medicamentele compensate, fără nici un fel de analiză de impact, deși sună bine, riscă să descurajeze, în special farmaciile mici, să le mai comercializeze. Oamenii vor plăti mai mult pentru medicamente gen paracetamol, iar medicamentele compensate nu vor putea fi găsite în farmaciiˮ, a scris deputatul pe pagina sa de facebook.

  Autorul sesizării precizează că legea a fost adoptată cu  încălcarea principiului legalității, separației puterilor în stat, precum și cu  nesocotirea rolului constituțional al Parlamentului, al Guvernului, dar și celui  al Curții Constituționale.

  „Ocrotirea sănătății populației constituie un domeniu de importanță vitală și de interes public deosebit, care obligă statul să ia măsuri pentru  asigurarea viabilității, modernizării și dezvoltării lui, iar răspunderea pentru  garantarea dreptului cetățenilor la ocrotirea sănătății şi la asistență medicală,  în ultimă instanță, revine statului.

  Medicamentele reprezintă un element important în profilaxia, diagnosticul şi tratamentul diferitelor boli, iar dezvoltarea coordonată a  sectorului farmaceutic, precum şi importanța socială a acestuia, este una din  problemele prioritare ale ocrotirii sănătății, din care motiv cadrul normativ în  domeniu reglementează întreg sistemul farmaceutic, inclusiv în partea  privind elaborarea, testarea, autorizarea, fabricarea, distribuirea şi utilizarea  rațională a medicamentelor, precum şi a legislației în domeniul  medicamentelor şi activității farmaceuticeˮ, se arată în textul sesizării.

  Dan Perciun s-a referit și la demersul Comunității academice a Facultății de Farmacie a Universității de Stat de  Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” şi al Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova prin care se exprimă profunda îngrijorare față de modificările cadrului legislativ ce reglementează activitatea farmaceutică, și care, în opinia specialiștilor în domeniu, reprezintă o subminare a sistemului farmaceutic prin discreditarea farmaciștilor și prin  dorința de a scoate de sub control acest domeniu atât de specific. Mai mult, specialiștii indică că legile aprobate recent sunt în contradicție atât cu cadrul legislativ al sistemului de sănătate din Republica Moldova, cât  și cu cel internațional, inclusiv din Uniunea Europeană și țările CSI.

  Or, o  farmacie comunitară și filiala acesteia pentru desfășurarea activității  farmaceutice trebuie să corespundă cu strictețe cerințelor, serviciile să fie prestate de cadre farmaceutice, să dispună de spațiu, dotare, licență, aviz  sanitar, certificat de acreditare etc. Cele enumerate nu pot fi  asigurate într-o „unitate mobilă farmaceutică”, sau prin intermediul  „farmaciilor virtuale” (prin internet), „magazine” și „farmacii ambulante” care  vor avea, cu regret, un efect invers, în unele cazuri cu consecințe foarte grave  asupra sănătății consumatorilor de medicamente.

  Printre argumentele de neconstituționalitate invocate sunt și:

  – falsificarea procesului-verbal al  Comisiei de profil pentru lectura a II-a;

  – încălcări grave de procedură în adoptarea legii: amendamentul cu modificările sesizate nu a fost avizat repetat în fond de către Guvern și de Direcția juridică  a Parlamentului și nici nu a obținut avizul Centrului Național Anticorupție. Mai mult, se constată și lipsa analizei impactului de reglementare, procedură obligatorie pentru a asigura principiul previzibilității și a evalua impactului noilor reglementări asupra activității de întreprinzător, a respectării drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și ale statului etc.

  – încălcarea gravă a principiului liberei concurențe, prin faptul că legea contestată exceptează unitățile mobile de mai  multe obligații legale.

  – încălcarea art.131  alin. (6) din Constituție prin care se stipulează că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.  Or, modificarea plafonului adaosului comercial la medicamente compensate atrage după sine schimbarea cheltuielilor suportate de către  Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru asigurarea accesului  populației la medicamente și implicit afectează bugetul public național.

  În concluzie, autorul sesizării constată că prevederile contestate vor avea consecințe negative în executarea obligației statului de a asigura dreptul la  sănătate al cetățenilor, garantat de Constituție și solicită Curții Constituționale declararea legii contestate drept neconstituțională.

  Partidul Acțiune și Solidaritate Rotaru
  Articole similare
  Acțiuni & Comunicate de presă
  PAS Nisporeni și-a ales echipa de conducere
  Vezi mai mult
  Acțiuni & Comunicate de presă
  PAS Orhei și-a votat echipa de conducere
  Vezi mai mult
  Acțiuni & Comunicate de presă
  PAS Dubăsari are o nouă conducere
  Vezi mai mult
  Aderă la partidul cu cea mai mare încredere în rândul cetățenilor.