Sergiu Litvinenco: Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept trebuie să fie desemnați de către o comisie independentă și nu de către Comisia juridică din Parlament

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenco, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a inregistrat ieri, 3 februarie, un proiect de lege care are menirea sa schimbe procedura de desemnare a membrilor CSM. Astfel, conform modificării propuse, în loc de Comisia juridică, numiri și imunități, concursul urmează să-l organizeze și să-l desfășoare o comisie specială constituită din specialiști și experți din domeniul dreptului, inclusiv în domeniul justiției, care nu ar fi afiliați și nu ar avea nicio tangență cu partidele politice.

Comisia dată ar trebui să-și stabilească individual procedura de lucru și criteriile aferente reieșind din prevederile legale. Ulterior, după prezentarea procesului-verbal al comisiei speciale (de exemplu, pe baza ordinii descrescătoare a punctajelor) în adresa Comisiei juridice, numiri și imunități, aceasta din urmă trebuie să aleagă din rândul persoanelor care au promovat concursul organizat și desfășurat de comisia specială candidații la funcția de membru al CSM și să-i înainteze plenului Parlamentului pentru numire.

“Cred că toată lumea își aduce aminte când Președintele Comisiei de la Veneția a venit la Chișinău – 19 decembrie 2019. Mare a fost mirarea Președintelui Comisiei de la Veneția când a aflat că a doua zi – deja pe 20 decembrie 2019 – proiectul de lege urma să fie votat în lectura a doua. Si atunci domnia sa a întrebat – de ce mai aveți nevoie de Comisia de la Veneția, de ce mai solicitați avizul Comisiei în procedură de urgență, de vreme ce îl votați”, a declarat deputatul PAS.

Totodată, Sergiu Litvinenco a precizat că la 22 ianuarie 2020 Comisia de la Veneția a publicat avizul pe marginea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. În paragrafele 26 și 27, Comisia de la Veneția exprimă rezerve în legătură cu soluția conținută în proiectul de lege care prevede că desemnarea membrilor CSM din rândul profesorilor de drept titulari se face cu votul majorității depuțaților. În acest sens, Comisia de la Veneția recomandă să analizăm oportunitatea desemnării acestor membri de o majoritate calificată (de exemplu 2/3) sau selectarea acestora de către o comisie indepedentă și nu una constituită din reprezentanții partidelor politice din Parlament.

Cu toate acestea, în Legea nr.93/2019 pentru modificarea unor acte legislative, referitor la conținutul articolului 3 alin.(3) din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, s-a menținut soluția inițială.  Adică textul de lege prevede că cei cinci membri ai Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza propunerilor Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului, iar Comisia juridică, numiri şi imunităţi organizează un concurs public până la expirarea mandatului membrilor numiți sau în decurs de 30 de zile de la data apariției vacanței funcției. 

“Comisia juridică este de principiu un for politic și nicidecum nu poate fi calificată ca fiind independentă. Adică așa cum spune Comisia de la Veneția. Noi știm deja ce concursuri poate organiza Comisia juridică”, a precizat Sergiu Litvinenco.

 

<>