Guvernul Sandu planifica pentru anul 2020 să mobilizeze peste un miliard de EURO din asistență externă

Guvernul Sandu planifica pentru anul 2020 să mobilizeze peste un miliard de EURO din asistență externă. Acești bani urmau să intre în țară pe parcursul anului 2020, odată cu avansarea agendei de reforme în domeniul justiției, supremației legii și a luptei cu corupția. Acești bani ar fi putut ajuta foarte mult în special în timpul acestei crize care s-a abătut asupra Republicii Moldova. Țara noastră are acces la resurse financiare semnificative, inclusiv granturi sau credite în condiții foarte avantajoase. Acestea pot fi accesate odată cu avansarea reformelor și de ele să beneficieze cetățenii și antreprenorii. Informația de mai jos este din noiembrie 2019 și nu include sumele care au apărut ulterior, de exemplu 235 milioane USD de la FMI sau 170 milioane EUR de la UE. 

Suport Bugetar planificat pentru 2020 – 200 milioane EUR

 1. Uniunea Europeană
  • Asistența macrofinanciară (2017): 60 mil euro (dintre care 20 milioane euro grant)
  • Suport modernizării trupelor de graniceri: 8 milioaneeuro (grant)
  • Suport managementului finanțelor publice: 20 milioane euro
 2. Banca Mondială (DPO) – 50 milioane USD
 3. FMI (sixth review)- 20 milioane USD
 4. Creditul din România– 50 milioane EUR (tranșa 2020)

Proiecte investiționale la care s-a lucrat în perioada guvernării 2019 și care urmau să fie lansate în 2020 – 838 milioane EUR

 1. Accesul la finanțare în agricultură (IFAD/Fond Adaptare) – 27 milioane USD
  • Finanțarea proiectelor de acces la irigare pentru fermierii mici și mijlocii și reabilitarea infrastructurii de acces către terenurile agricole (drumuri, poduri, etc,)
  • Susținerea financiară a infrastructurii de realizare a producției agricole pentru grupurile de producători agricoli
  • Co-finanțare sub formă de grant pentru cei care lansează afaceri în agricultură, cu implicarea fondului de garantare a creditelor.
 2. Construcția spitalelor regionale Cahul și Bălți (CEB/BEI/UE) – 300 milioane EUR
 3. Deșeuri solide: (BEI/BERD/UE) – 100 milioane EUR
  • Reabilitarea infrastructurii depozitelor de gunoi
  • Drumuri de acces
  • Linii de sortare
  • Autovehicule specializate.
 4. Eficiența energetică a clădirilor publice (BEI/BERD/UE) – 80 milioaneEUR
  • Reabilitarea/eficientizarea a  peste 1 milion de metri pătrați de suprafețe a blocurilor de spitale, școli și grădinițe publice care va duce la economii de energie în mărime de 136 GWh (Gigawați/oră).
 5. Construcția de locuințe sociale (CEB) – 40 milioane EUR
  • Reabilitarea/construcția azilurilor de bătrâni
  • Construcția locuințelor pentru pături social-vulnerabile din regiuni
  • Reabilitarea căminelor studențești/liceale în regiuni.
 6. Modernizarea mașinilor/echipamentelor agricole pentru fermieri (Japonia) – 28 milioane EUR
 7. Proiectul de modernizare a învățământulului superior (Banca Mondială) – 40 milioane USD
  • Reformarea întregii curricule de predare în universitățile publice din Moldova cu ajustarea/modernizarea acesteia la exigențele contemporane și solicitărilor de pe piața muncii
  • Transparentizarea și digitalizarea sistemului de admitere în universități (e-absolvire).
 8. Infrastructura drumurilor (BERD/BEI/UE) – 200 milioane EUR
 9. Proiecte pentru finanțare  din România – 100 milioane EUR
  • propunerile de proiecte elaborate și expediate Guvernului României spre finanțare vizează îmbunătățirea infrastructurii grădinițelor, blocurilor sanitare în școli, construcția stației de epurare în Soroca, curățarea și crearea infrastructurii asociate râului Bîc, procurarea de echipamente de diagnosticare medicală a copiilor pentru regiunea de nord și sud a țării, reabilitarea obiectelor de menire culturală – total 25 proiecte.
 10. Definitivarea unui pachet de asistență UE de susținere a regiunilor focale cu extindere în toată țara. Proiecte de modernizare a infrastructurii la nivel de comunități: faza pilot Start-up Cahul și Ungheni – 23 milioane EUR
  • Reabilitarea sistemelor de apă și canalizare, infrastructura IT și educației, sprijin IMM-uri și start-up-urilor.