Deputații fracțiunii PAS, blocul ACUM vin cu o inițiativă legislativă care sa facă echitabil și atractiv sistemul de salarizare în învățământ

31 mai 2019 // Dan Perciun și Liliana Nicolaescu Onofrei, deputați ai fracțiunii PAS, Blocul ACUM, au prezentat o inițiativă legislativă care sa facă echitabil și atractiv sistemul de salarizare în învățământ și să faciliteze majorarea salariilor pentru cadrele manageriale, cadrele didactice, dădace și asistenții de educatori din sistem.

Majorarea salariilor din învățământ a fost unul din angajamentele cheie ale Blocului ACUM DA PAS în campania electorală parlamentară. Această inițiativa legislativă vine să înlăture erorile comise în implementarea reformei salarizării în sistemul bugetar, în special în raport cu angajații din sistemul educațional. Erorile au fost generate de faptul că legea aferentă a fost aprobată de fosta guvernare în mare grabă, fără consultări cu societatea civilă și cadrele didactice și fără să analizeze posibilul impact al  acestuia.

Probleme identificate în actuala reformă salarială

Pentru directori și directorii adjuncți, salariile au ajuns să fie compensate prin plata unor diferențe de salariu, ceea ce reduce atractivitatea acestor funcții extrem de importante în sistem. A fost îngrădită posibilitatea acestora de a preda o disciplină, din cauza stabilirii numărului maxim de ore în discordanță cu prevederile planului-cadru. Plățile pentru activitățile de dirigenție și control al caietelor nu corespund volumului de muncă efectuat. Pentru dădace și asistenți ai educatorului, a fost exclus sporul salarial pentru munca efectuată în grupe în care numărul de copii depășește normativul stabilit.

Soluțiile propuse prin inițiativa legislativă propusă

Proiectul de lege vine să ofere mai multe soluții, printre care:

  1. Echilibrarea sistemului de salarizare în educație, astfel încât directorii și directorii adjuncți să beneficieze cu adevărat de majorări salariale. Soluțiile propuse, conform estimărilor deputaților, vor duce la creșterea salariilor cu 5-15% pentru directori și 20% pentru directorii adjuncți.
  2. Sporirea motivației și retribuirea financiară adecvată pentru funcțiile de conducere, pentru a stimula cadrele didactice foarte bune să dorească să ocupe asemenea funcții.
  3. Oferirea unui grad mai mare de flexibilitate privind numărul de ore pe care îl pot preda directorii și directorii adjuncți.
  4. Majorarea numărului de ore plătite lunar pentru activitățile de dirigenție și controlul caietelor, în funcție de numărul de elevi în clasă. Modificările propuse vor majora plata lunară pentru cadre didactice cu sume cuprinse între 270- 430 și 360-720 lei, respectiv.
  5. Protejarea ideii salarizării unice, prin uniformizarea valorii de referință aplicată atât salarizării directorilor, cât și a directorilor adjuncți și cadrelor didactice.
  6. Asigurarea plăților suplimentare pentru dădacele și asistenții de educator, în cazul în care numărul copiilor în grupă depășește normativul stabilit.

 

Vedeți mai jos proiectul de lege: