Fracțiunea PAS din CMC trage alarma! Grădinițele din Chișinău și suburbiile se vor alege cu mai puțini bani în 2020

Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a organizat conferință de presă unde a tras alarma asupra probleme majore de conținut și procedură la adoptarea bugetului municipal pentru 2020. Bugetul se vrea adoptat în grabă maximă fără cele mai elementare consultări publice, iar alocările pentru grădinițe și suburbii au fost reduse.

„Echipa din fruntea Primăriei se grăbește cu orice preț să-l aprobe cât mai repede și pentru ședința de mâine a CMC-ului este inclusă în ordinea de zi aprobarea în primă lectură. Acest document fundamental pentru asigurarea unei dezvoltări sănătoase a municipiului a fost elaborat în pripă cu o mulțime de încălcări de procedură și conține o numeroase lacune prin care banii pot fi utilizați netransparent”, a declarat Vasile Grădinaru, președintele fracțiunii.

Modul în care a fost luată decizia de includere a subiectului bugetului în ordinea de zi este suspect. Acest lucru a fost făcut ad-hoc, pe parcursul zilei de 17 decembrie, fără o consultare prealabilă Biroului Permanent al CMC.

În viziunea fracțiunii PAS din CMC, proiectul bugetului în forma actuală are două mari probleme: una de procedură și a doua de conținut.

Printre problemele de procedură se numără: nerespectarea termenului de 15 zile pentru procedura de consultări, proiectul bugetului nu are avizul Comisiei Economie, Buget și Finanțe, aviz de altfel obligatoriu etc.

Deasemenea cei din PAS au menționat cele mai mari probleme de conținut și alocare a banilor:

  • SUBURBII: Sumele alocate pentru suburbii sunt cu 26 de milioane de lei mai puțin ca anul trecut
  • EDUCAȚIE: Bugetul alocat pentru reparația instituțiilor de învățământ timpuriu a fost diminuat cu 4 milioane de lei
  • LOCATIV ȘI DURMURI: Calculele prealabile a consilierilor din PAS arată că valoare fondurilor cu risc sporit de utilizare netransparentă după aprobarea bugetului se ridică la 165 de milioane de lei. Valoare reală poate fi și mai mare.
  • DECIZIA CMC PRIVIND CĂILE DE ACCES CĂTRE INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Aceată inițiativă votată la ultima ședință CMC a fost ignorată de proiectul dat al bugetului.
  • MEDICINĂ: Sumele alocate în domeniul sănătății de asemenea au fost distribuite neclar.

Pornind de la cele menționate mai sus, precum și reieșind din obligațiile asumate față de cetățenii municipiului Chișinău, Fracțiunea PAS solicită Excluderea de pe ordinea de zi a ședinței CMC din 19 decembrie 2019 a chestiunii privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 în primă lectură.

Fracțiunea va susține aprobarea Bugetului Municipiului pentru anul 2020 doar în următoarele condiții:

  1. Distribuția proporțională, reieșind din numărul populației, a finanțări alocate pentru primării din suburbii pentru lucrări de investiții și reparații capitale;
  2. Transparentizarea și prioritizare clară a procesului finanțare a lucrărilor de reparație a instituțiilor de învățământ și medicale;
  3. Transparentizarea procesului de utilizare a banilor incluși în liniile de buget din domeniile locativ-comunal și căi de comunicație, prin introducerea expresă a proiectelor specifice pentru care vor fi utilizați;
  4. Includerea în buget a cheltuielilor necesare pentru acoperirea financiară a deciziilor aprobate de Consiliul Municipal Chișinău
  5. Prezentarea raportului Comisiei privind verificarea corectitudinii executării bugetului pentru anul 2019.