Cea de-a șaptea Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova (CPA), coprezidat de către dl Siegfried Mureșan, din partea Parlamentului European și dl Mihail Popșoi, din partea Parlamentului Republicii Moldova (în continuare, ‘Moldova’), s-a desfășurat la Strasbourg, în perioada 18-19 decembrie 2019. Comitetul Parlamentar de Asociere, luând în considerare situaţia actuală a relaţiilor UE-Moldova și a implementării Acordului de Asociere, a convenit asupra următoarei declaraţii finale și recomandări. Comitetul Parlamentar de Asociere: Privind implementarea AA/ZLSAC și reformele din Moldova.

  1. Ia act de cele mai recente evoluţii din Republica Moldova și reiterează importanţa continuării agendei ambiţioase de reformă iniţiate în iunie 2019 de Guvernul anterior, menite să ancoreze ferm ţara pe calea sa europeană, care se bazează pe implementarea efectivă a Acordului de Asociere/Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/ZLSAC), concentrându-se pe consolidarea independenţei instituţiilor statului, asigurarea separării puterilor în stat, independenţei procuraturii și sistemului judecătoresc, lupta împotriva corupţiei și îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;
  2. Evidențiază faptul că noul Prim-ministru a declarat în mod public că implementarea Acordului de Asociere și dialogul cu Uniunea Europeană rămân a fi prioritare pentru noul Guvern; așteaptă să vadă semne concrete ale acestui angajament prin implementarea reformelor care vor oferi rezultatele scontate pentru cetățenii Republicii Moldova, în special în domeniul combaterii corupției, crimei organizate, consolidării statului de drept, îndeosebi în ceea ce privește procuratura, tragerea la răspundere a celor responsabili de frauda bancară și spălarea de bani, investigarea acuzațiilor legate de finanțarea partidelor politice de peste hotare; reamintește importanța asigurării cooperării cu instituțiile și statele membre UE pentru a garanta că banii vor fi recuperați în întregime și întorși cetățenilor moldoveni; reamintește, de asemenea, importanța îmbunătățirii standardelor de viață ale cetățenilor, dezvoltării economice, creării locurilor de muncă, îmbunătățirii sistemului de educație și sănătate; cu toate acestea, remarcă faptul că prima vizită internațională a noului Prim-ministru a avut loc în Federația Rusă; evidențiază necesitatea ca Republica Moldova să continue cooperarea cu parteneri internaționali care sunt interesați de reformele autentice din țară;
  3. Subliniază necesitatea urgentă de a pune în aplicare un set ambițios de reforme în domeniul sistemului judiciar în conformitate cu AA/ZLSAC, oferind prioritate unui sistem de verificare a judecătorilor și procurorilor; subliniază nevoia de a continua combaterea corupției pentru a opri deteriorarea standardelor democratice și a statului de drept și face apel la transparența deplină a acestor pași legislativi și administrativi; așteaptă din partea Consiliul de coordonare a politicilor anticorupție și reformei justiției și Biroului Consultativ, formate în august 2019, să contribuie la îndeplinirea scopurilor menționate;

Citiți documentul integral aici.